Stichting Dishmissed – No Waste

Dishmissed | Traca.nl

Voedselverspilling is ons een doorn in het oog. Dagelijks verdwijnen er ontelbare kilo’s eten in de vuilnisbak welke nog normaal geconsumeerd zouden kunnen worden. Wet- en regelgeving gaat dit tegen. En dit terwijl er dagelijks kleine kinderen en volwassenen met honger naar bed gaan!

Winkeliers, restaurateurs, tuinders en vrijwel ieder bedrijf wat met eten te maken heeft, heeft ook met het probleem van het weggooien van goed eten te maken. De mening dat dit anders moet en kan is een mening die veel van hen met ons delen. En daar zijn we blij mee. Wij werken op reguliere of incidentele basis samen met al deze ondernemers om ervoor te zorgen dat dat wat eerst afval was, opeens een ondersteunende factor wordt die een groot verschil maakt.

Doelgroep

Wij richten ons op mensen die onder of tegen het sociaal minimum zitten, op mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank maar daar niet kunnen komen maar ook op mensen die (net) niet in aanmerking komen voor de voedselbank maar wel ondersteuning nodig hebben.

Ook richten wij ons op mensen die producten van de voedselbank komen ‘ruilen’ omdat de voedselbank zo nu en dan erg eenzijdige producten verstrekt, iets waar zij natuurlijk ook weinig aan kan doen omdat
ook de voedselbank afhankelijk is van donaties.

Ondersteunende doelgroep

In tweede instantie richten wij ons op mensen die, ongeachte hun financiële situatie, tegen voedselverspilling zijn en dit ook willen helpen tegengaan. Deze mensen mogen producten tegen een zelf te bepalen donatie af komen halen. Dit staan wij enkel toe op de momenten waarop we zeker weten dat de eerste doelgroep is voorzien.

Deze tweede doelgroep noemen wij onze ondersteunende doelgroep. Hun vrijwillige donatie ondersteunt ons in het verlenen van noodhulp op de momenten dat de voedseldonaties die wij ontvangen niet toereikend zijn om de mensen die het het hardst nodig hebben te helpen.

We doen meer dan uitdelen

Op de momenten dat de bijdragen die we ontvangen wat ruimer zijn gebruiken we een klein deel ervan om maaltijden te koken van het overtollig eten. Deze maaltijden delen we weer uit aan mensen met een smalle beurs die door bijvoorbeeld ziekte niet zelf kunnen koken en geen verder netwerk hebben om op terug te vallen.

Andere initiatieven

Wij werken op reguliere basis samen met andere stichtingen en (particuliere) initiatieven in de omgeving. Wanneer er grote hoeveelheden van eenzelfde product binnenkomen dan ondersteunen we elkaar om zoveel mogelijk mensen in onze diverse netwerken te ondersteunen. De donerende ondernemers zijn blij omdat er een goede bestemming wordt gevonden voor producten die anders zouden worden vernietigd. En door samen te werken kunnen de diverse stichtingen en initiatieven een groot en tastbaar verschil maken.

Verbindende factor

Door deze werkwijze kunnen wij een zeer brede doelgroep bedienen en helpt onze doelgroep elkaar waarbij wij een verbindende factor zijn. We helpen bijdragen een aan een gezond en gevarieerd eetpatroon en laten mensen zien dat zelfs het kleinste beetje wat ze helpen doen een toegevoegde waarde heeft. Ook als je niets hebt kun je het verschil maken voor een ander. En een gevulde buik en een goed gevoel over jezelf zijn essentieel als je een betere toekomst voor jezelf wilt creëren.

Bezoek Dishmissed – No Waste