Kleine Porties

Kleine Porties | Traca.nl

Het serveren van kleine porties wordt een steeds belangrijker gegeven in de horeca. Omdat wij willen helpen met het tegengaan van voedelverspilling en tegelijkertijd onze kennis van menu-engineering en kostprijsbewaking willen delen zijn wij de samenwerking aangegaan met KleinePorties.nl.

Samenwerken

We hebben samen met KleinePorties.nl gekeken naar de meest voorkomende vragen en uitdagingen waar de horecaondernemer tegenaan loopt wanneer zij kleine porties willen toevoegen aan de menukaart. Zo zijn we tot een aantal standaard optimalisatiemogelijkheden voor bestaande of nieuwe menukaarten gekomen.

Gratis optimalisatiepakket

Een GRATIS optimalisatiepakket, waarbij we de menukaart analyseren en
bekijken hoe kleine portie-gerechten interessant kunnen zijn. Daarbij delen we onze tips over het beperken van afval: No Waste = No Loss.

Basis optimalisatie

Bij het BASIS optimalisatie duiken we dieper in de materie We analyseren de menukaart, bekijken welke high margin-gerechten meer aandacht verdienen. Daarnaast maken we gerecht-calculatie voor kleine portie-gerechten, adviseren over verbeterde gerecht-presentatie en waste-management.

Expert optimalisatie

Bij de EXPERT optimalisatie kijken we nog specifieker naar het bedrijf, de
menukaart en de gerechten en de marketing/communicatie. We analyseren en adviseren samen met C-idee Communicatie in brede zin over de menukaart, de gerechten en de bedrijfs- en menupresentatie.

Maatwerk optimalisatie

Naast een aantal standaardopties, is er natuurlijk ook maatwerk mogelijk. Geen ondernemer is hetzelfde, geen menukaart is hetzelfde en geen doelgroep is hetzelfde. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken, of bezoek KleinePorties.nl voor meer informatie.

Bezoek KleinePorties.nl